Det eksperimenterende fællesskab – fremtiden

Projektet Digitale Verdensborgere er slut og samtidig kun lige begyndt. Følg med på bloggen The Experimenting Community.

Delprojekter og ideer har medført en lang række konkrete ideer til praksis, en ramme for en pædagogik, der efterhånden er blevet testet og beskrevet i flere artikler og i mange, mange foredrag. Se nogle af titlerne nedenfor.

Senest kom de værdifulde erfaringer fra Digitale Verdensborgere med over i projektet Dannelse og Læring i en Digital og Global Verden, som fandt sted i 2015 og som er beskrevet flere steder. Check blot her med delrapport og med 5 små videoer med eksempler: Digitale redskaber i dagtilbud. Check også her et foredrag: Digital verdensborger – foredrag.

Fremover kommer der mange blogindlæg på min anden blog på WordPress: The experimenting community. Her kan du følge aktuelle projekter på dansk og engelsk – med både praksiseksempler og pædagogiske diskussioner omkring udviklingen af det eksperimenterende fællesskab – for alle aldre, med alle teknologier og i alle sammenhænge.

Venligst Klaus

 

Thestrup, K. (2015). The Check-list – When open laboratories go online. Proceedings, http://meaningacrossmedia.mcc.ku.dk/proceedings/

Thestrup, K., Andersen, M. P., Jessen, C. Knudsen, J. & Sandvik, K. (2015). Delaftale 3: Dannelse i en digital og global verden – digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces, forskningsrapport. Lokaliseret 22.2.2016 på http://www.emu.dk/modul/dannelse-i-en-digital-og-global-verden

Thestrup, K. (2015). Tablets i dagtilbud. Hvad skal vi med dem, nu vi har dem?, in Cecchin, D. (red.) Barndomspædagogik i dagtilbud. Akademisk forlag

Thestrup, K. (2015). Digital World Citizens – hvordan kan børnehaver kommunikere med verden?, In Brandt, E. (red.) Digital pædagogik. VIASystime

Thestrup, K. A Framework for the Future. When Kindergartens Go On-line. In Kupiainen, R og Kotilainen, S (ed.).(2015). Media Education Futures. Nordicom Review

 Thestrup, K. (2015). Medieleg. Drama & Teater, dec. 2014

Thestrup, K. (2014). To transform, to communicate, to play – the experimenting community in action, In Hygum, E. & Pedersen, P. M. (red.) Early Childhood Education: Systime Profession

Thestrup, Klaus (2013): “When drama meets media and media meets drama. Proposals for the future”, in: Thorkelsdóttir, Rannveig Bjørk and Ragnarsdóttir, Ása Helga (eds.2013): Earth, Wind and Fire. Drama Boreale Conference Publication, p.179-200. Reykjavik: FLISS and Univesity of Iceland

 Thestrup, Klaus (2012). Det eksperimenterende fællesskab – medieleg i en pædagogisk kontekst, Afhandling, VIASystime

 Thestrup, Klaus (2012): Kallesok er på Facebook med En børnehave møder verden, Dobbeltartikel med baggrundsartikel, 61. Pædagogisk Extrakt, nr.1/2012, on-line tidsskrift

Advertisement

Nye muligheder, nye valg…

Der er jo flere og flere sider om det med børn og medier og leg og pædagogik. Og bøger. For blot få år siden var det en sjældenhed. Men nu er det anderledes: Kig efter Stine Liv Johansens nye bog, når den rammer boghandlerne her i april. På dafolo: Børns liv og leg medier. Jeg citerer fra forlagets hjemmeside:

“Børns liv og leg med medier handler om, hvorfor vi som voksne er nødt til at forholde os engageret og nuanceret til børns brug af medier. Bogen giver et bud på, hvad det er for nogle børn, man møder i vuggestue, børnehave og fritidstilbud i dag, hvilken rolle medierne spiller for deres leg og læring, og hvordan man som pædagog kan forholde sig åbent og konstruktivt til børns brug af medier.” Yep, her er linket: http://www.dafolo.dk/page3426.aspx?recordid3426=7188&q=stine%20liv%20johansen

Og så er der selvfølgelig den her: EMU Danmarks Læringsportal: https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud/. Her er der det ene eksempel på hvordan børn og medier i dagtilbud kan gøres. Her er alt lige fra hvordan man bruger QR-koder til digital dannelse.

Spørgsmålet i dag er ikke længere OM børn og pædagoger skal bruger medieteknologier og mediefortællinger i dagtilbuddet. Det er HVORDAN og HVORFOR. “Hvordan” er vigtigt, fordi det at få lagt en i-pad på bordet i børnehaven er overhovedet ikke det samme som hvordan den skal bruges. Pædagoger trænger til praksis “Hvorfor” dukker op lige efter, for er læreplanerne idag opdaterede i forhold til en globaliseret virkelighed? Nej, for de handler ikke om en globalt medie- og videnssamfund, men de kan betragtes som et grundlag for mødet med verden.

Midt i strømmen af fantastiske bøger, informative manualer og gode fortællinger fra prakis, må vi spørge: hvordan kommunikerer vi så med verden med en i-pad, når nu facebook, youtube og instagram ikke ligger længere væk end en fedtet pegerfinger på en interaktiv skærm? Hvordan forstår vi nogen, der lever langt væk, men på den samme klode? Hvordan taler vi sammen med nogen, der har et andet sprog, måske en anden kultur? Hvordan fortæller vi sammen, leger vi sammen, finder på sammen….?

Om 5 år, 10 år vil nogen kigge tilbage på 2014 og spørge hvilke pædagogiske valg, vi traf… Stay tuned, fortsættelse følger næste tirsdag…

RESSOURCER – Links til medieleg

Der er efterhånden en række websider med gode ideer og eksempler på hvordan pædagoger kan bruge medier sammen med børn. Der er Klaus Thestrups the experimenting community, som diskuterer og eksemplificerer medieleg og en eksperimenterende pædagogik bygget på leg, kultur og digitale medier: theexperimentingcommunity.wordpress.com

Men indenfor Digital World Citizens er der f.eks. også Børnogit.dk, hvor pædagog Rasmus Andersen veloplagt smider den ene gode ide efter den anden på banen. App efter app bliver endevendt og alt er blevet prøvet i den børnehave, hvor han arbejder: Børnogit.dk

Så er der jo Visualremarks.dk, hvor dokumentarist Lars Henningsen viser eksempler på sit arbejde med børn og medieleg siden 1991. Her er beretninger fra børns egen leg med kameraer både indenfor og udenfor daginstitutionen og indenfor og udenfor Danmark. Her får du både en historik over mange år, mange forbløffende eksempler, teoretiske rammer og mange forskellige projekter:visualremarks.dk

Så er der i den grad Vejle kommune med udviklingskonsulent Jacob Knudsen ved roret. Her er alt fra manualer over eksempler til it-strategier: digitale-born.dk

Endelig er der Førstelektor Nina Bølgan, der i norge har arbejdet særdeles megetfor at medier skulle betyde meget i børnehaverne.Her får du adgang til både konferencer og bøger og aktuelle diskussioner i Norge:http://barnehageblogg.wordpress.com

Digitale verdensborgere – hvordan?

Digital World Citizens er et forskningsprojekt, der stiller spørgsmålet om hvordan en børnehave kan kommunikere med sin omverden i et globaliseret medie- og vidensamfund. Efter flere delprojekter er svaret at det kan lade sig gøre, men at det udfordrer pædagogikken.

En børnehave er midt i verden. Fra skærmen på i-padén kan børn og pædagoger i princippet udveksle med hvemsomhelst om hvadomhelst. men det kræver at børn og pædagoger kan OMSÆTTE det, de ser eller hører til leg og aktiviteter i børnehaven selv og lægge det ud igen på et socialt medie. Det skal gøres til krop, leg og rum inde i børnehaven.

Det kræver også, at børn og pædagoger ser sig selv som fortællere og producenter. Vi vil vise, fortælle, deltage, lege – med nogen. Børn er mennesker, der udveksler med andre børn, unge eller voksne. Børn og pædagoger vil kommunikere med nogen om noget – nu og her.

Der er en enkelhed i det: Børn og pædagoger ser en musikvideo, danser til den, ser på andres versioner af den samme musikvideo, laver en selv med klip fra dansen i børnehaven og lægger den ud, så andre kan se den. Teknisk set er én tablet nok.

Børn og pædagoger er borgere og børnehaven et åbent laboratorium, hvor alt kan undersøges. For øjeblikket er 4 børnehaver i Danmark med i et netværk, men der kommer flere. Du kommer til at møde os på andre steder end lige her. God fornøjelse.

VH Klaus Thestrup, projekt- og forskningsleder.

 

The sandbox

The sandbox is a name for computer games, where you have a lot of options in the game. A city to walk around in and engage in different tasks, people and places. Minecraft is the ultimate game, as it allows you to build whatever you want. In that sense it looks quite like the sandbox that exists in nearly all kindergartens. There is just sand and you construct and change over an over again.

This is how I see communication in a kindergarten. It is a kind of ongoing transformation of both software, hardware and narratives. You change it, Right away. Playing and reflecting. That is also the way I want to see communication in and out of the kindergarten as well. It is easy to do inside the kindergarten itself – but between somebody you either know or don´t know at all? Like Instagram. Did I just hit the answer?

Welcome

This is a blog on the research project Digital World Citizens – media play, competences and communication in future kindergartens and schools.
It is under constant development, so there is eventually going to a lot of information and the possiblility of communication with people in the project.